Lê Đình Thành

Lê Đình Thành

Năm sinh: 1995
Quê quán: Đà Nẵng
Tốt nghiệp trường đại học: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM